Valakivel álmodni: mit jelent?

Valakivel álmodni: mit jelenthet az álmodónak?

Álmodni szinte bármiről lehet, olyannyira, hogy az emberi ésszel szinte fel sem fogható. Álmodni mindenről és mindenkiről lehet, és csak a képzeletünk szabhat határt a lehetőségeinknek. Álmodni lehet élővel és élettelennel, emberrel és állattal. Álmodni lehet valakivel és valamivel. És vajon mit jelenthet valakivel álmodni?

Álmodni, azaz emberrel álmodni: mit jelent?

A valaki, ez a határozatlan névmás nem sokat árul el arról, hogy pontosan kit takar. Egyvalami biztos csak: egy olyan élőlényről van szó, aki nem növény, nem állat – vagyis egy ember. Ez az ember bárki lehet, aki megjelenik álmunkban.

Mit mond a valakiről – vagyis az ember megjelenéséről – álmunkban az Álmoskönyv?

Mit jelent valakivel álmodni az Álmoskönyv szerint?

Embert, vagyis valakit látni álmunkban rendkívül sokféleképpen lehet. Nem véletlen hát, hogy Krúdy Gyula is sok szót ejt róla híres álomfejtő kézikönyvében.

Csak úgy simán valakit, embert látni: az bizony a gond jele, és ezzel Kerner is egyetért. Ő azt is hozzáteszi, hogy messziről látni valakit: jó üzlet hírének hozója álmunkban.

De vajon az álombeli valaki egy közeli ismerősünk, vagy egy teljesen ismeretlen ember? Az ismeretlen ember felbukkanása álomban az Álmoskönyv szerint valami jót jelent az álmodónak.

Ha valakivel álmodunk, az illető lehet jó vagy gonosz ember is. Krúdy könyvében a gonosz ember álmairól külön kis történet olvasható.

Valakivel álmodni: mit jelent?

Mit jelent valakivel álmodni, attól függően, hogy hogyan jelenik meg?

Álmunkban az a bizonyos “valaki” sokféle formát, alakot ölthet, és az Álmoskönyv is többféléről ad magyarázatot.

Az álmunkban megjelenő valaki lehet mezítelen. Ebben az esetben álomtalanságot ígér – éppen annak, aki álmodott róla… Ha az a valaki asszony, és nem teljesen mezítelen, csak a lába: akkor viszont az álmodónak megcsalásról kell tartania. Ha pedig a valaki álmunkban éppenséggel nem mezítelen, hanem állatbőrben van, az még vészjóslóbb jelentéssel bír: valamiféle veszedelemre int.

Milyen egyéb formákban jelenhet még meg a valaki álmunkban? Természetesen rengetegféleképpen. Krúdy ilyeneket említ például:

  • guggoló ember: jó termés;
  • öregember: olyan gondolat, ami titkos és gonosz;
  • ember sárban: mulatság.

Valakivel álmodni: mit jelent?

Valakivel álmodni: mit jelent, és mire utalhat?

Napjainkban már természetesen számos magyarázat van arra, hogy mit jelenthetnek álmainkban a különbözőféle valakik (emberek, rokonok, házastársunk stb.). Mivel manapság már sok tudományos magyarázat áll rendelkezésünkre, sokkal bonyolultabb, mélyebb jelentéstartalma lehet annak, ha valakivel álmodunk, helyzettől, tőlünk függően.

Régebben úgy tartották: ha valakivel álmodunk, akkor valószínűleg ez azért történt meg, mert az illető gondol ránk. Ám valójában ennek nincsen semmi konkrét alapja. Nagy valószínűséggel inkább arra utalhat, hogy az a valaki, aki megjelent álmunkban, inkább a mi számunkra jelent többet az átlagnál.