Holló jelentése álmainkban

A holló jelentése álmainkban

S fenn a csöndes szobron ülve az a Holló egyedül e
Szót tagolta, mintha lelke ebbe volna öntve már,
Nem nyílt más igére ajka, nem rebbent a toll se rajta,
S én szólék, alig sóhajtva. “Majd csak elmegy, messziszáll,
Mint remények, mint barátok… holnap ez is messziszáll.”
S szólt a Holló: “Soha már!”

(E.A. Poe: A Holló* ford. Tóth Árpád)

Stílusosan egy olyan költő idézetével kezdtünk, akinek a munkássága elválaszthatatlanul összefonódott az álmokkal, a valóságon túli álomvilággal. Ő nem más, mint Edgar Allen Poe, és történetesen jelen cikkünk tárgya is éppen egyik leghíresebb költeményének címét viseli.

A szerencsés álom ritka, mint a fehér holló – tartják sokan, köztük Krúdy Gyula is. Vajon a hollóról való álom is olyan ritka, mint a fehér holló? És ha hollóról álmodunk, az vajon mit jelenthet?

A holló álmainkban és az Álmoskönyvben

Ha már legnagyobb álomfejtőnk, Krúdy Gyula nevét emlegettünk, lapozzuk fel rögvest híres álomfejtő kézikönyvét. Nézzük meg, mit jelent szerinte, ha a holló szerepel az álmainkban.

Érdekes módon neki is Poe hollója az első, ami beugrik – a szerelmesek küzdelmes éjjelei kapcsán.

Ezen kívül azonban nem ír kifejezetten a hollóval való álmodásról, legalábbis nem szentel neki külön szócikket.

Mindösszesen a kút kapcsán emlegeti, mégpedig a kútágason trónoló holló álombeli megjelenéseként. Ez viszont egy meglehetősen baljóslatú jelentést hordoz, amit ebben az egy, igencsak kellemetlen szóban foglal össze: “dögvész”…

A holló jelentése álmainkban

A holló jelentése álmainkban

A holló álomban való megjelenésének modern magyarázatai

Sajnos napjainkban sincs másként: a holló valahogy nem az a szimbólum, ami kellemes üzenetet hordoz álmainkban… Lássuk, konkrétan mik lehetnek ezek az üzenetek.

  1. A holló mint hírhozó, üzenetközvetítő

Ha valakinek a holló jelenik meg álmában, gyakran valamiféle küldöncszerepet szokott betölteni. A holló arra utal álmunkban, hogy valamilyen kedvezőtlen hír érkezésétől tartunk már jó előre. Néhányszor az is kiderülhet a hollós álom után, hogy a hír valójában azért volt kedvezőtlen, mert egy véletlen félreértésen alapult.

    1. A holló mint rosszul dolgozó hírhozó

A hollónak lehet az álmunkban egy igazán mai, földhözragadt értelmezést adni. Ez ugyancsak a hírhozó szerepéből eredeztethető: álmunkban a posta szolgáltatásaival szemben érzett elégedetlenségünket fejezi ki.

A holló mint hírvivő jelkép egyébként régre eredeztethető. Isteni küldönc, két világ között közvetítő küldönc és még lélekvivő szerepet is betöltött a zsidó-keresztény hagyományban.

  1. A holló: rossz szokásaink megtestesítője

Ebben az esetben a holló álmunkban arra figyelmeztet minket, hogy ideje megszabadulnunk néhány rossz szokásunktól.

  1. A fehér holló álmunkban

A legendák szerint a holló színe eredetileg fehér volt, és álmunkban így felbukkanva az elérhetetlen ábrándjainktól való megszabadulásra int bennünket.

A holló jelentése álmainkban

A holló jelentése álmainkban

* Utolsó megtekintés: 2021-01-05


További álommagyarázatok az álomszótárban.

Álmok, álmoskönyv, álomfejtés, álomszótár, álmok jelentése, mit jelentenek az álmok, álmok értelmezése, visszatérő álmok, álommagyarázatok.