Csók álomban, mit jelent?

Csók álomban

Csók álomban: a spirituális kommunikációt jelenti?

Mit is jelent a csók pontosan? Amikor ajkunk megérint valamit. Ha például egy másik ember arcát, netán kezét érinti, akkor az talán inkább puszi. De ha a másik embernek az ajkát éri ajkunk – ez az a bizonyos, valódi csók.

De persze sokszor szokták a csókot tágabb értelemben is használni – ahogyan a csók is számos formában jelenhet meg az álomban. És nagy valószínűséggel ahányféleképpen álmodunk csókról, annyiféle különböző jelentésmagyarázatot is lehet adni rá. Nézzük meg, mi mindent.

Csók álomban, mit jelent? Álomfejtés

Csók álomban lehetséges értelmezései lehetnek:

 1. Szerelmi vágyakozás: Az álomban történő csók gyakran utalhat arra, hogy az álmodó vágyik valakire vagy érzelmi kötődést érez valaki iránt.
 2. Romantika és kapcsolatok: Az álom lehet egy jele annak, hogy az álmodó romantikus érzelmeket él át vagy érdeklődik valaki iránt a valóságban.
 3. Közelség és kapcsolódás: A csók álomban az érzelmi közelséget és a kapcsolódást is kifejezheti, és az álmodó vágyik a fizikai vagy érzelmi közeledésre valakivel.
 4. Érzelmek kifejezése: Az álom lehet egy módja annak, hogy az álmodó kifejezze vagy megélje az érzelmeit, amelyeket a valóságban talán nem tud.
 5. Szexuális vágyak: Az álomban történő csók szexuális vágyakat is kifejezhet, és az álmodó erotikus vagy szenvedélyes élményekre vágyik.
 6. Szimbolikus jelentés: Az álmok gyakran szimbolikusak, és a csók lehet egy mélyebb érzelmi vagy pszichológiai jelentéssel is rendelkezhet, amely az álmodó személyes élethelyzetére vagy tapasztalataira utal.

Fontos megjegyezni, hogy az álmok értelmezése személyes és egyedi lehet, és az álmodó saját élethelyzetére és érzelmi állapotára kell összpontosítson az értelmezés során.



Még több álomfejtés, ha álomodban csókót látsz

Csókolózás egy baráttal álomban

Az álomban történő csókolózás egy baráttal is számos értelmezést kaphat, és az álom jelentése az álmodó egyéni helyzetétől és érzéseitől függ. Néhány lehetséges értelmezés:

 1. Közelség és barátság: Az álomban történő csókolózás egy baráttal az érzelmi közeledést és a közelbarátságot is kifejezheti. Az álmodó érezheti, hogy különleges kapcsolata van ezzel a baráttal, vagy éppen megerősítheti a barátságukat.
 2. Rejtett érzelmek: Az álom lehet egy jele annak, hogy az álmodó mélyebb érzelmeket érez a barátja iránt, amelyeket a valóságban talán nem mert volna kifejezni.
 3. Kapcsolatfejlesztés vagy változás: Az álomban történő csókolózás egy baráttal az életben bekövetkező változásokat is jelezheti. Lehet, hogy az álmodó készül valamilyen új lépésre vagy fordulatra a barátjával való kapcsolatában.
 4. Szükségletek kifejezése: Az álom lehet egy módja annak, hogy az álmodó kifejezze a közelség és az érzelmi kapcsolat iránti szükségleteit.
 5. Szimbolikus jelentés: Az álmok gyakran szimbolikusak, és az álom lehet egy mélyebb jelentéssel is rendelkezhet, amely az álmodó személyes élethelyzetére vagy érzéseire utal.



Csókolózás egy kollegával álomban

Az álomban történő csókolózás egy kollegával szintén számos értelmezést kaphat, és az álom jelentése az álmodó egyéni helyzetétől és érzéseitől függ. Néhány lehetséges értelmezés:

 1. Munkahelyi dinamika: Az álomban történő csókolózás egy kollegával az munkahelyi dinamikát és kapcsolatokat is tükrözheti. Lehet, hogy az álmodó jól érzi magát a kollegájával, vagy éppen problémákat él meg a munkahelyi kapcsolatokban.
 2. Rejtett érzelmek: Az álom lehet egy jele annak, hogy az álmodó mélyebb érzelmeket érez a kollegája iránt, amelyeket a valóságban nem mert volna kifejezni. Lehet, hogy az álmodó vonzódik a kollegájához, vagy valamilyen érzelmi kapcsolatot keres vele.
 3. Stressz vagy feszültség: Az álom lehet egy tükröződése a munkahelyi stressznek vagy feszültségnek. Az álmodó esetleg aggódik a munkahelyi helyzet vagy a kollegákkal való kapcsolat miatt.
 4. Szimbolikus jelentés: Az álmok gyakran szimbolikusak, és az álom lehet egy mélyebb jelentéssel is rendelkezhet, amely az álmodó személyes élethelyzetére vagy érzéseire utal.

Csókolózás egy rokonnal álomban

Az álomban történő csókolózás egy rokonnal gyakran zavaró és meglehetősen szokatlan élmény lehet. Általában nincs szexuális vagy romantikus értelmezése az ilyen álmoknak, mivel azok általában a közeli családtagok közötti kapcsolatokat tükrözik. Az ilyen álmok értelmezése inkább a következőkre irányulhat:

 1. Érzelmi vagy szimbolikus jelentés: Az ilyen álmok gyakran szimbolikus jelentéssel bírhatnak, és kifejezhetik a közelbarátságot, az összetartozást vagy a családi kapcsolatok fontosságát.
 2. Közelség és támogatás: Az álomban történő csókolózás egy rokonnal az érzelmi közeledést és a támogatást is kifejezheti. Az álmodó esetleg érzi, hogy a rokonja segít neki vagy érzelmi támogatást nyújt.
 3. Emlékek vagy régi érzelmek: Az ilyen álmok néha régi emlékeket vagy érzelmeket idézhetnek fel a rokonnal kapcsolatban. Az álmodó esetleg újra élheti azokat az érzelmeket vagy emlékeket, amelyekkel korábban kapcsolatban állt a rokonjával.

Fontos megjegyezni, hogy az álmok sokféle értelmezést kaphatnak, és az álmodó saját élethelyzetére és érzéseire kell összpontosítani az értelmezés során. Az ilyen álmok általában nem jelentenek valóságos szexuális vagy romatikus vágyakat a rokonok iránt.



Csókolózás egy hírességgel álomban

Az álomban történő csókolózás egy hírességgel szintén gyakori álom, és az értelmezése az álmodó egyéni érzéseitől és élethelyzetétől függ. Néhány lehetséges értelmezés:

 1. Csodálat és inspiráció: Az ilyen álmok általában azt jelzik, hogy az álmodó valamilyen módon inspirálódik vagy csodál valakit a valóságban, és ez az álom a híresség iránti csodálatát tükrözi.
 2. Közismert érzelmek: Az álom lehet egy tükröződése az álmodó médiában vagy nyilvánosságban látott hírességekkel kapcsolatos érzéseinek. Az álmodó esetleg kapcsolatot keres azokkal az érzelmekkel vagy vágyakkal, amelyeket a hírességek iránt érez.
 3. Vonzalom és romantika: Néha az ilyen álmok mögött lehetnek romantikus vagy szexuális vágyak is, de gyakran ezeket az érzéseket a híresség megtestesítőjeként élik meg, és nem feltétlenül a valóságban létező személy iránt.
 4. Önbizalom és önértékelés: Az ilyen álmok az önbizalom és az önértékelés növekedését is jelezhetik, mivel az álmodó talán úgy érzi, hogy a hírességnek szentelt figyelem pozitív értékelést hoz számára.

Fontos megjegyezni, hogy az álmok személyes és egyedi értelmezést igényelnek, és az álmodó saját érzéseire és élethelyzetére kell összpontosítani az értelmezés során. Az ilyen álmok általában nem jelentenek valóságos romantikus vagy szexuális kapcsolatot a hírességekkel, hanem az álmodó érzelmeit és vágyait tükrözik.

Csókolózás ismeretlen személlyel álomban

Az álomban történő csókolózás egy ismeretlen személlyel szintén érdekes és sokféle értelmezést kaphat. Az ilyen álmok értelmezése az álmodó egyéni érzéseitől és élethelyzetétől függ, és számos lehetséges jelentése lehet:

 1. Vonzalom és vágy: Az álom lehet egy jele annak, hogy az álmodó vonzódik valakihez a valóságban, vagy érzelmi vágyakat érez egy ismeretlen iránt.
 2. Ismeretlen személyekkel való kapcsolatépítés: Az ilyen álmok az új kapcsolatok vagy kapcsolatfejlesztés iránti vágyat is kifejezhetik. Az álmodó esetleg keresi az új ismeretségeket vagy társaságot.
 3. Szimbolikus jelentés: Az álmok gyakran szimbolikusak, és az álom lehet egy mélyebb jelentéssel is rendelkezhet, amely az álmodó élethelyzetére vagy érzéseire utal.
 4. Fantázia és ösztönző: Az álomban történő csókolózás egy ismeretlen személlyel egyfajta fantázia vagy ösztönző is lehet, amely az álmodó vágyait vagy fantáziáit tükrözi.
 5. Stressz vagy feszültség: Az ilyen álmok néha stressz vagy feszültség kifejeződése lehet, és az álmodó esetleg aggódik az ismeretlen személlyel való kapcsolat miatt.



Szenvedélyes csókolózás álomban

Az álomban történő szenvedélyes csókolózás az érzelmi vagy szexuális vágyakat és szenvedélyt tükrözheti az álmodó részéről. Az ilyen álmok intenzív érzelmi állapotot és vonzalmat fejezhetnek ki. Néhány lehetséges értelmezés:

 1. Szexuális vágy: Az álomban történő szenvedélyes csókolózás gyakran a szexuális vágyakat és vonzalmat tükrözi. Az álmodó érzéki vagy szenvedélyes élményeket élhet meg az álomban.
 2. Romantika és vonzalom: Az ilyen álmok romantikus érzelmeket is kifejezhetnek, és az álmodó mély érzelmi kapcsolatot érezhet egy másik személlyel.
 3. Kreativitás és önkifejezés: Az álomban történő szenvedélyes csókolózás lehet egy módja az önkifejezésnek és a kreativitásnak, és az álmodó érzelmeket vagy vágyakat próbál kifejezni az álomban.
 4. Stressz vagy vágyakozás: Az ilyen álmok néha stressz vagy vágyakozás kifejeződése lehetnek, és az álmodó esetleg vágyik intenzív érzelmi vagy fizikai kapcsolatra.

Megcsókolni a halottakat  álomban

Az álomban történő halottak megcsókolása egy meglehetősen szokatlan és szimbolikus álom lehet. Az ilyen álmok értelmezése sokféle lehet, de általában nem szokványos, és személyes élményektől és érzésektől függ. Néhány lehetséges értelmezés:

 1. Érzelmi feldolgozás: Az ilyen álmok gyakran lehetnek az érzelmi feldolgozás része, különösen akkor, ha az álmodó valakit vesztett el közelmúltban. Az álom segíthet az érzelmi terhek leküzdésében és az emlékek feldolgozásában.
 2. Búcsúzás és lezárás: Az álom lehet egy módja annak, hogy az álmodó búcsút vegyen valakitől, aki már nem él. Ez segíthet a lezárásban és az emlékek mélyebb megértésében.
 3. Szimbolikus jelentés: Az álmok gyakran szimbolikusak, és az ilyen álom lehet egy mélyebb jelentéssel is rendelkezhet, amely az álmodó személyes élethelyzetére vagy érzéseire utal.
 4. Érzelmek és vágyak: Az ilyen álom lehet az érzelmek vagy vágyak kifejeződése, és az álmodó esetleg azt akarja, hogy valami, ami elveszett, újra megtörténjen vagy visszatérjen az életébe.

Az álmok személyes és egyedi értelmezést igényelnek, és az álmodó saját érzéseire és élethelyzetére kell összpontosítani az értelmezés során. Az ilyen álmok általában nem jelentenek valóságos eseményeket vagy kapcsolatokat, hanem az álmodó érzelmeit és vágyait tükrözik.



Jegyesed megcsókol egy másik lányt vagy nőt

Az álomban történő eseményeknek általában nincs valóságalapjuk, és nem feltétlenül tükrözik a valóságban történt eseményeket vagy a valós érzéseket. Az álmok gyakran szimbolikusak vagy allegorikusak, és különféle értelmezéseik lehetnek.

Az álomban történő eseményeknek az értelmezése az álmodó egyéni élethelyzetétől, érzéseitől és gondolataitól függ. Az, hogy valaki álmodik arról, hogy a jegyesük megcsókol egy másik lányt vagy nőt, lehet, hogy nincs szoros kapcsolatban a valóságban lévő kapcsolatukkal vagy érzéseikkel.

Az ilyen álom lehet a bizonytalanság, a féltékenység vagy a kapcsolati aggodalmak kifejeződése is, de az álmodó saját érzéseire és élethelyzetére kell összpontosítani az értelmezés során. Az álmok általában nem pontosan tükrözik a valóságot, és gyakran személyes érzelmi vagy pszichológiai folyamatokra utalnak.

Mit jelent egy álom egy francia csókról?

Az álom egy francia csókról általában a romantika, a szenvedély és a vágy kifejeződése lehet. A francia csók egy szenvedélyes és érzéki csók, és az ilyen álmok gyakran az érzelmi vagy szexuális vágyakat tükrözik. Lehet, hogy az álmodó vágyik valakire, vagy érzelmileg közel érzi magát valakihez az életében.

Az álom jelentése azonban az álmodó egyéni élethelyzetétől és érzéseitől függ. Lehet, hogy az álom egy romantikus vágy kifejeződése, vagy az álmodó érzelmi közeledését tükrözi valakihez. Az ilyen álmok általában az érzelmi vagy szexuális vonzalmat, a vágyat és a szenvedélyt fejezik ki.



 Álom, amelyben megcsókolsz valakit, akit nem kedvelsz?

Az álomban valaki megcsókolása, akit nem kedvelsz, lehet meglepő vagy zavaró élmény. Az ilyen álmok értelmezése azonban számos tényezőtől függ, és az álmodó egyéni élethelyzetétől és érzéseitől is. Néhány lehetséges értelmezés:

 1. Szimbolikus jelentés: Az ilyen álmok gyakran szimbolikusak, és nem szükségszerűen tükrözik a valós érzelmeket vagy vágyakat. Az álom lehet egy mélyebb jelentéssel, például az álmodó életében jelen lévő konfliktusok vagy személyes ellentmondások kifejezésével.
 2. Személyes konfliktusok: Az álomban való csókolózás valakivel, akit nem kedvelsz, néha az életben meglévő személyes konfliktusok vagy ellentmondásokra utalhat. Az álmodó lehet, hogy próbálja megérteni vagy feldolgozni ezeket a konfliktusokat.
 3. Belső érzelmek: Az ilyen álmok az álmodó belső érzéseit vagy gondolatait is kifejezhetik. Lehet, hogy az álmodó mélyebb szempontból próbálja megérteni vagy megvizsgálni a negatív érzéseit egy adott személlyel kapcsolatban.
 4. Stressz vagy aggodalom: Az ilyen álmok néha stressz vagy aggodalom kifejeződése lehet, és az álmodó esetleg konfliktusban áll valakivel az életében.

 Álom, amelyben megcsókolsz valakit, akit nem kedvelsz?

Az álom, amelyben megcsókolsz valakit, akit nem kedvelsz, zavaró lehet, és számos értelmezési lehetőség létezik. Az ilyen álmok értelmezése az álmodó egyéni élethelyzetétől és érzéseitől függ, és az alábbiakban néhány lehetséges értelmezés található:

 1. Szimbolikus jelentés: Az ilyen álmok gyakran szimbolikusak, és lehetnek mélyebb jelentésekkel rendelkeznek. Az álmodó lehet, hogy olyan helyzetben érzi magát, ahol szükséges valamilyen érzelmi vagy szimbolikus kapcsolat kifejezése a szóban forgó személlyel.
 2. Belső konfliktusok: Az álom lehet az álmodó belső konfliktusainak kifejeződése is. Lehet, hogy az álmodó ellentmondásos érzéseket érez a személlyel kapcsolatban, és az álom segít neki feldolgozni vagy megérteni ezeket az érzéseket.
 3. Közeledés vagy megértés: Az ilyen álmok néha azt jelzik, hogy az álmodó próbálja közelebb hozni vagy jobban megérteni azt a személyt, akit az álombeli csókban lát. Ez lehet egy módja az empatikusabb hozzáállás kifejezésének vagy a kapcsolat javításának.
 4. Stressz vagy aggodalom: Az ilyen álmok néha stressz vagy aggodalom kifejeződése lehet. Az álmodó lehet, hogy valamilyen stresszel vagy feszültséggel küzd a személlyel vagy az életében zajló más körülményekkel kapcsolatban.



Mit jelent az álom, hogy egy másik személyt csókolózni lát?

Az álom, amelyben egy másik személyt csókolózni látsz, sokféle értelmezést kaphat, és az értelmezés függ az álom egyéni kontextusától és az érzelmi állapotától. Az ilyen álmok jelentése lehet:

 1. Vonzalom vagy vonzódás: Az álom azt jelezheti, hogy vonzódsz valakihez az életben, vagy érzelmi kötődést érzel iránta. A csók az érzelmi közeledés vagy a vágy kifejezésének módja lehet.
 2. Belső érzelmek: Az ilyen álmok lehetnek az álmodó belső érzéseinek kifejeződése is. Lehet, hogy az álom azt tükrözi, hogy az álmodó mélyebb érzelmeket érez valaki iránt, amelyeket a valóságban nem mert volna kifejezni.
 3. Szimbolikus vagy allegorikus jelentés: Az álmok gyakran szimbolikusak, és az ilyen álom lehet egy mélyebb jelentéssel, például a kapcsolati dinamika vagy érzelmi helyzet kifejezésével.
 4. Empátia vagy gondoskodás: Az álom lehet az empatikus érzések kifejeződése is, és azt jelentheti, hogy az álmodó gondoskodni próbál valakiről vagy jobban megérteni azt, akit lát az álomban.
 5. Fantázia vagy vágy: Az ilyen álmok néha egyszerűen a fantázia vagy a vágy kifejeződésének módjai, amelyek nem feltétlenül tükrözik a valós érzelmeket vagy eseményeket.

Az álom jelentése általában az álmodó egyéni élethelyzetétől és érzéseitől függ. Az álmok személyes és egyedi értelmezést igényelnek, és az álmodó saját érzelmeire és élethelyzetére kell összpontosítani az értelmezés során. Az álom azt tükrözheti az álmodó érzelmeit, vágyait vagy gondolatait, és nem feltétlenül jelent valóságos eseményeket vagy kapcsolatokat.

Mit jelent az az álom, amelyben megcsókolod valakinek a kezét?

Az álom, amelyben megcsókolod valakinek a kezét, általában a tisztelet, az alázat és az elismerés kifejezése lehet. Ez az álom gyakran pozitív érzelmeket és gesztusokat tükröz, és számos értelmezési lehetősége van:

 1. Tisztelet és alázat: Az álombeli kézcsók azt fejezheti ki, hogy az álmodó tisztelettel és alázkodással viseltetik valaki iránt az életében. Lehet, hogy az álmodó nagyra becsüli ezt a személyt, és az álom az elismerés és a tisztelet módja.
 2. Kapcsolatok és kötődés: Az ilyen álom néha a személyes kapcsolatok mélységét és fontosságát tükrözheti. Az álmodó lehet, hogy érzelmi vagy érzelmi kötődést érez a személy iránt, akinek a kezét csókolja az álomban.
 3. Kézszorítás vagy megegyezés: Az álombeli kézcsók lehet egyfajta megállapodás vagy megegyezés kifejezése is. Az álmodó esetleg valamilyen megállapodást vagy együttműködést jelent az életében, és az álom a szóbeli megállapodás vagy elköteleződés kifejezése.
 4. Szimbolikus jelentés: Az álmok gyakran szimbolikusak, és az ilyen álom lehet egy mélyebb jelentéssel is rendelkezhet, például az álmodó életében zajló események vagy érzelmi folyamatok szimbolizálásával.



Mit jelent az az álom, amelyben megcsókolod valakinek az arcát?

Az álom, amelyben megcsókolod valakinek az arcát, általában a közeljövőben vagy a jelenlegi élethelyzetben lévő kapcsolatok, érzelmi kötődések vagy vágyak kifejeződése lehet. Az ilyen álom pozitív érzelmeket és érzelmi közeledést tükröz, és számos értelmezési lehetősége van:

 1. Érzelmi kötődés: Az álom azt jelentheti, hogy az álmodó mély érzelmi kötődést érez valaki iránt az életében. A csók az érzelmi közeledés vagy az elköteleződés módja lehet.
 2. Vonzalom vagy vágy: Az ilyen álom néha azt jelzi, hogy az álmodó vonzódik vagy vágyik valaki iránt. A csók a vonzalom vagy a szexuális vágy kifejezése lehet.
 3. Kiegyensúlyozottság és harmónia: Az álom lehet a kapcsolatok vagy az élethelyzet kiegyensúlyozottságát és harmóniáját jelzi. Az álmodó lehet, hogy jól érzi magát azokkal, akik számára a csókot adja az álomban.
 4. Jövőbeli események: Az álom néha előrejelzést vagy sugallatot is hordozhat a közeljövőben zajló eseményekről vagy kapcsolatokról. Az álmodó érzéseinek és érzéseinek megfelelően értelmezheti azt.

Mit jelent az az álom, amelyben megcsókolod valakinek a nyakát?

Az álom, amelyben megcsókolod valakinek a nyakát, általában a szenvedély, az érzékiség és a vágy kifejezése lehet. A nyak egy érzékeny terület, és az ilyen álom gyakran a szexuális vagy érzelmi vágyakat tükrözi. Néhány lehetséges értelmezés:

 1. Szexuális vágy: Az álom a szexuális vágyakat vagy vonzalmat fejezheti ki a valóságban lévő vagy az álmodó által ideálisnak tartott személy iránt. A nyak csókolása az érzékiség és a szenvedély kifejezése lehet.
 2. Romantika és érzelmi kapcsolat: Az ilyen álom az érzelmi vagy romantikus kapcsolatok mélységét és szenvedélyét is kifejezheti. Az álmodó lehet, hogy mélyen érez valaki iránt, és az álom a közeledés és az érzelmi kötődés kifejezésének módja.
 3. Önkifejezés és érzelmi kifejezés: Az álom lehet az önkifejezés módja, és azt jelzi, hogy az álmodó érzelmeit vagy vágyait próbálja kifejezni. Lehet, hogy az álmodó mélyebb érzelmeket érez valaki iránt, amelyeket az álomban fejez ki.
 4. Szeretet és gondoskodás: Az ilyen álom néha azt jelenti, hogy az álmodó gondoskodni vagy szeretni akar valakit, és az álom a törődés vagy a gondoskodás kifejezésének módja.



Csók álomban férfitól nőnek – nőnek férfitól

Már a nagy sikerű Álmoskönyv is számos formáját írja le és magyarázza meg a csók álombeli megjelenésének.

Ha álomban a csók szerelmesünknek jár, az új szerelem ígéretét adja nekünk. Sőt! A csók álomban egy esős éjjelen ugyancsak egy régi szerelem megújulását jelzi előre. Ám sajnos ez a szerelem nem fog szerencsésen végződni…

Csókot adni férfinak: szomorúság – míg csókot adni nőnek elég jó álomban. Ellenben nagyon vigyázzunk arra, hogy ne álmodjunk csókot egy idegen nőtől álmunkban! Ez ugyanis a halál baljóslatú jelentését hordozhatja számunkra. Csókot lopni életben sem szép dolog, így hát ha ezt álomban tesszük, akkor civódást hozhat nekünk, miután felébredtünk.

Csók álomban



Csók álomban – na de miféle csók?

Persze eddig csupa-csupa olyan álombeli csókról ejtettünk szót, ami különösebben nem meglepő: akár álmon kívül, a való világban is megeshet.

De mi a helyzet például akkor, ha álmunkban málnaízű csókot kapunk? Különösen oly módon, hogy felébredésünkkor annak ízét érezzük ajakunkon? Hát bizony ez – öregembernek fiatal szeretőt jegyez…

A csók azután lehet nedves is – akár ébrenlétben, akár álomban. Utóbbi esetben az jelenti számunkra, hogy nagy féltékenység támadhat bennünk.

Vajon került-e már valaki olyan helyzetbe, hogy egy zápfogat csókolt meg? Valószínűleg nem, de álmodni attól még bárki álmodhat róla. Krúdy Gyula azt mondja, ha álomban a csók zápfogat ér, az öregasszonyt mutat.

Csók álomban



Csók álomban: erotikus vágyak vagy spirituális kommunikáció?

Manapság úgy látszik, eggyel kevésbé vagyunk romantikus hajlamúak, ha a csók álombeli magyarázatára kerül sor. A csók álomban modern korunkban inkább a szexualitásra, szexuális vágyakra utal, mintsem romantikus (és akár plátói) szerelemre. Főleg, ha fiatal korunkban jelenik meg álmunkban a csók. De ha partnerünk is álmodik csókról, az jót jelenthet számunkra: hasonló érzelmeket.

Másrészt a csóknak álomban érdekes módon egyfajta lelki kommunikáció is lehet. A csókot adó átadja erejét, sőt, akár új életet is teremthet csókjával. Ha pedig a csók álomban egy ajkat ér, az meg aztán a spirituális kommunikáció netovábbja. De akár valami megállapodás megpecsételődésének jele is lehet. Az alku mindkét fél számára elégedetten zárult: ezt jelenti az álombeli ajakcsók.



 

Álmok jelentése - Szerelemről álmodni
Álmok jelentése – Csók álomban mit jelent?

Álomszótár, álomfejtés, álmok jelentése



Álmok, álmoskönyv, álomfejtés, álomszótár, álomlexikon, álmok jelentése, mit jelentenek az álmok, álmok értelmezése, visszatérő álmok, álommagyarázatok, álmok online.

 



Mások erre kerestek még:

álmok álomfejtés, álmok értelmezése, álmok jelentése, almok jelentese a tol z ig, álmok jelentése krúdy gyula, álmok könyve, almokjelentese, álmos könyv, álmoskonyv jelentések, álmoskönyv, álmoskönyv álmok jelentése, álmoskönyv álomfejtés, álmoskönyv betűrendben, álmoskönyv jelentése, álmoskönyv krúdy, álmoskönyv online, alom, álom az álomban, álom az álomban álomfejtés,, álom fejtő,, alom jelentese, álomfejtés abc, alomfejtes abc szerint, álomfejtés állatok, álomfejtés álmok jelentése, álomfejtés könyv, álomfejtés krúdy, álomfejtés online, álomfejtés szotar, álomfejtés szótár, álomfejtő abc, álomfejtő kisszótár, álomszótár, az álmok jelentése, freud álomfejtés, freud álomfejtés online, furcsa álmok jelentése, krudi gyula almoskonyv, krúdy álmoskönyv, krúdy álomfejtés, krudy gyula almoskonyv, krúdy gyula álmoskönyv, krúdy gyula álmoskönyv online, krúdy gyula álmoskönyv pdf, krúdy gyula álomfejtés, mi az álom, mit jelent az álmom, mit jelentenek az álmok, mit jelentenek az álmok lexikon a tól z ig, nagy álomszótár, online álmoskönyv, online álomkönyv, rossz álmok jelentése, visszatérő álmok jelentése.



About Álmok jelentése

Mint az álomfejtés, a spiritualitás és az ezotéria szakértője, elkötelezetten segítek másoknak felfedezni az álmok jelentését. Az álmok nemcsak hogy fontos eszközök a tudatalatti megértésében, de értékes betekintést is nyújtanak a mindennapi életünkbe. Az álomszótár és az álmoskönyv online változatai segítségével álmok jelentését a-tól z-ig kutathatjuk. Az én utam az álmok világába, a nagy álomszótár használatával több mint 20 évvel ezelőtt kezdődött, és azóta rengeteget tanultam az álmok jelentéséről, beleértve a rossz álmok jelentését is. Szenvedélyesen osztom meg tudásomat másokkal, és segítek nekik az álmok értelmezésében és magyarázatában, hogy kapcsolatba léphessenek spirituális énjükkel.

View all posts by Álmok jelentése →