Más terhességével álmodni mit jelenthet?

Más terhességével álmodni mit jelenthet?

“A víz, akár mint magzatvíz, akár mint az “élet vize”, elsősorban a lét kezdetére,

a születésre, [ … ] vonatkoztatható, hiszen az anya alakjának nemcsak a születésnél,

de az újjászületésre előkészítő, halál utáni életben is fontos szerep jut.”*

Terhességgel álmodni legtöbbször azok a lányok, asszonyok szoktak, akik már epedve vágyódnak, hogy újszülött gyermeküket karukban tarthassák – gondoljuk mi.

Mindenesetre saját terhességünk képzete gyakrabban fordulhat elő álmunkban, mint más terhessége. De az talán érdekesebb kérdés, hogy vajon mi meg végbe tudatalattinkban, amikor álmunkban nem mi vagyunk a várandósak. Így hát most erre próbálunk meg választ találni.

Más terhességével álmodni mit jelenthet?

Más terhességével álmodni mit jelenthet?

Más terhességével álmodni: az Álmoskönyv megfejtése

Természetesen más terhességével álmodni, az nem egy olyan álomjelenség, ami könnyen fellelhető lenne akár még legrészletesebb, Krúdy Gyula-féle álomfejtő-kézikönyvünkben.

De ez nem jelenti azt, hogy tényleg nem emlékezik meg erről a kivételes álomképről. Csak éppen nem árt tudni, hol és hogyan keressük. 😉

Kerner Jusztinusz gyűjtése szerint, ha valaki terhes asszonyról álmodik, az szomorú élményt jelent.

Ha pedig valaki feleségéről álmodik, aki terhes: az kis reményt hoz.

Az álombeli terhesség kapcsán pedig a következőket találhatjuk: ha nőtlen ember álmodik ilyet, akkor szép, szerelmes feleséget fog kapni. Ha pedig nős, akkor lehet, hogy el fogja veszíteni…

Más terhességével álmodni, avagy más anyját látni álmunkban

Egy terhes nő mi mással lehetne közelebbi rokonságban, mint az Anya, édesanyánk – vagy más édesanyjának – képével? Egy álomban mi is mutathatná be szemléletesebben az anya képét, mint egy terhes hölgy?

Krúdy szerint édesanyát látni álmunkban: ajándékot jelez. (És mi más lehetne tökéletesebb ajándék, mint egy újszülött gyermek?) Ha kifejezetten más anyja látható álmunkban, az azt ígéri, hogy szándékunk – legyen az bármi is – megvalósul.

Más terhességével álmodni mit jelenthet?

Más terhességével álmodni mit jelenthet?

Más terhességével álmodni, avagy modern korunk összetett lelki jelenségei

Ha megpróbáljuk a mai állapotok tükrében értelmezni a más terhességével való álomképet, akkor is az ősi hiedelmekre érdemes támaszkodni.

Tudvalevő ugyanis, hogy maga az Anyaság egyik rendkívül fontos jelképe a termékenységnek. Márpedig mindezt mi illusztrálhatná jobban, mint egy terhes nő – főleg, ha álmunkban jelenik meg.

Tehát bárki is álmodjon terhességről, mindenképpen a teremtéshez, továbbörökítéshez köthető, függetlenül attól, hogy magát látja terhesen, vagy mást. Ez lehet pozitív vagy negatív is.

Pozitív, amennyiben vágyunk és/vagy felkészültnek érezzük magunkat a családalapításra. Átvittebb értelemben pedig ily módon a teremtéshez, alkotáshoz, azaz a kreatív önkifejezés vágyához köthető.

Negatív pedig akkor, ha inkább a bennünk rejlő félelem nyilvánul meg az álombeli terhesség megjelenésében. Közvetlenül értelmezve még nem készültünk fel a gyermekkel járó felelősségre. Indirektebb megközelítésben viszont a ránk váró – akár ismeretlen – kihívásoktól, megmérettetésektől ódzkodunk.

* Forrás: Hoppál Mihály-Jankovics Marcell-Szemadám György: Jelképtár. Helikon Kiadó, Budapest, 1990., 25.o.

További álmok magyarázata