Krokodillal álmodni mit jelent?

Krokodillal álmodni – a bűnbánat szimbólumát jelenti?

Ne ejtsünk krokodilkönnyeket

Körülöttünk élő és döglött krokodilusok voltak.

Kijutottunk a pocsolyából, s egy vasúti vágány keresztezésénél

át akarva menni, ismét egy krokodilt pillantottunk meg, és mellette

egy férfi állt, akinek a szeme helyén két nagy piros pont volt.

(Krúdy Gyula: Cuki-Buki álma*)

A krokodil egy különös állat. Nem állíthatjuk azt róla, hogy különösebben szép lenne, és hát eléggé félelmetes is. Vajon ki mondhatja el magáról, hogy álmodott már krokodilról? De a még nagyobb kérdés: mit jelenthet krokodillal álmodni?

Krokodillal álmodni – avagy sárkánnyal álmodni?

Krúdy Gyula szerint valószínűleg nem túl sokan mondhatják el magukról, hogy krokodilról álmodtak. Legalábbis erre utal az, hogy nevezetes álomfejtő kézikönyve, a jól ismert Álmoskönyv címszavai között nem találhatjuk meg a krokodilt.

De azért csak olvashatunk pár szót arról, hogy vajon mi lehet a jelentése annak, ha krokodillal álmodunk. A legrégibb álmoskönyvek emlékeznek meg róla. És talán pont emiatt, hogy nagyon régi álomfejtésekről van szó, a krokodil mindig csak egy másik állat mellett szerepel. Ez az állat pedig nem más, mint a régi mesék jó rémfigurája: a sárkány.

Eszerint ha valaki krokodilt vagy sárkányt lát álmában: az megutálást jelent. Ezzel szemben, ha olyan álmot látsz, amiben neked van saját krokodilod vagy sárkányod: az vélhetően nagy becsületet fog hozni.

Krokodillal álmodni mit jelent?

Krokodillal álmodni mit jelent?

Krokodillal álmodni: a mélylélektan sem kedveli

Érdekes módon a mélylélektan is a sárkánnyal hozza párhuzamba a krokodilt. A svájci Jung-tanítvány, Aeppli szerint a krokodil olyan, mint a sárkány, de még annál is ősibb eredetű, ráadásul lusta élőlény. De nem elég az, hogy lusta, mindenáron be akar kapni minket, embereket. Ez pedig azt bizonyítja, hogy a krokodil tulajdonképpen a kollektív tudattalan mélyén lappangó gonosz életszemlélet jelképe.

Ha tehát manapság megtörténik az, hogy valaki krokodillal álmodik, ne reméljen jót arról, hogy mit jelent. Krokodillal álmodni ugyanis a mélylélektan magyarázata szerint ezek alapján belső energiáink negatív szimbólumát jelenti. Utalhat így akár álmunkban a krokodil valami nagyon régi, mélyen eltemetett emlékekre. Hiába temettük el azonban, ezek a kellemetlen emlékek most mindenáron elő akarnak törni a mocsárból, tudattalanunk fenekéről.

Krokodillal álmodni mit jelent?

Krokodillal álmodni mit jelent?

Krokodillal álmodni a néphit szerint képmutatásra is utalhat

A krokodil a történelem során sem volt éppenséggel a legkedveltebb állat. Régen a krokodilt a sátán megtestesítőjének, gonosz szörnynek tartották, vagy akár a pokol száját látták benne.

A néphit pedig nemcsak tartott tőle, de még képmutatással is megvádolta. Ez abból az elképzelésükből eredt, miszerint a krokodil, miután felfalta zsákmányát, látszólag bűnbánóan elsiratja az áldozatát. Vélhetően ebből alakult ki a “krokodilkönny” kifejezés is. Ezzel kívánunk mindenkinek szép – és lehetőleg krokodilmentes – álmokat.

* Utolsó megtekintés: 2021-04-05


További álommagyarázatok az álomszótárban.

Álmok, álmoskönyv, álomfejtés, álomszótár, álmok jelentése, mit jelentenek az álmok, álmok értelmezése, visszatérő álmok, álommagyarázatok.