Emese álma – Híres álmok 2.

Emese álma – – Híres álmok 2.

„Álmában Emese lefeküdt a csodálatos fa alá,

a szépséges-szép ország kellős közepén, és álomba merült.”

Wass Albert

Árpád-házi királyaink ősanyja, Emese álma több szempontból is érdekes: egyrészt irodalomtörténeti csemege, hiszen egyike legkorábbi magyar mondáknak. De számunkra már csak azért is, mert központi témája az álom. Nem véletlen, hogy ezen alvás közben kapott üzenet miatt lett a fia neve: Álmos. Vagy mégsem? Nézzük, mit lehet tudni e híres monda valóságalapjáról.

Emese álma – ki volt Emese?

Emese fejedelemasszony Ügyek törzsfő felesége volt, fia, Álmos a hét honfoglaló fejedelem egyike, valamint a későbbi Árpád-házi királyok első leszármazottja. Az „Emese” név is beszédes, hiszen eredetileg azt jelentette: „Anya”.

Emese álma – mi volt az álom?

Maga az álom – már amennyit pontosan tudunk róla – röviden, egyszerűen összefoglalható. Ősanyánknak, Emesének alvás alatt megjelent egy turulmadár, mely ezt sugallta neki: Emese méhéből egy folyó fakad, ami idegen földön fog kiterebélyesedni.

Emese álma – az álom lehetséges értelmezései

Több teória is él egymás mellett párhuzamosan arról, mit is jelenthetett tulajdonképpen a turul üzenete Emese számára. Mindkettő esetében kulcsszereplőnk a turul, ez a jellegzetesen magyar, mondabeli csodamadár (az Árpád-házi fejedelemség címermadara).

Az egyik, a samanisztikus megközelítés szerint maga az álombeli turulmadár ejtette Emesét teherbe. Ezt azonban többen cáfolják, többek között azzal érvelve, hogy a magyar ősi vallás ennél azért magasabb szinten állt.

A másik értelmezés a madár hírhozó, védőszellem szerepét emeli ki. E szerint a madár eleve csak már várandós asszonyok álmaiban jelenik meg, ezzel jósolva meg az újszülött érkezését. Ez a jövevény pedig fiú lesz, aki el fogja vezetni népét egy új földre, ahol leszármazottai dicső királyok lesznek. Így adta hírül Emesének és családjának, fiuk születését, akit Álmosnak neveztek el.

A fiú nevével kapcsolatban is kétféle elképzelés van. Az egyik szövegváltozat (Anonymus) szerint az egyik lehetséges ok az, hogy „álmos” szó latinul „szent”-et jelent. Így a fiú neve az álomban megjósolt jövendőbeli király leszármazottak dicsőségét van hivatva hirdetni.

A másik kézirat (Képes Krónika) fordítása azonban csak arra utal, hogy Emese az álombeli események hatására döntött úgy, hogy fiát ezután Álmosnak nevezi el.

Emese álma – az ihletforrás

A híres történet több alkotót is megihletett, több különböző művészeti ágon belül. Így például találkozhatunk festményekkel vagy kortárs tűzzománc alkotásokkal is Emese álmáról.

Természetesen az irodalomnak is kedvelt témája: Wass Albert azonos nevű mondáját vagy akár Juhász Gyula versét is említhetnénk példaként.

 

„Álom, álom, terhes álom,
Messze ázsiai tájon,
Mikor érsz már boldog véget
Anyaálma Emesének?”

Juhász Gyula

Forrás: Wikipédia, utolsó megtekintés: 2019.02.12

Dóra álma – Híres álmok 1.

Emese álma, egyike legkorábbi magyar mondáknak

Emese álma, egyike legkorábbi magyar mondáknak